Loopbaanbeleid
Samen een blik op de toekomst werpen...

Zowel voor de medewerker als voor de organisatie is het belangrijk om loopbanen te plannen. Want als ze beiden voor ogen houden waar ze op langere termijn naartoe willen, is het gemakkelijker om hun doelen op elkaar af te stemmen en zich daarop te blijven focussen. Daarnaast is het ook de ideale manier om alle aanwezige talenten in de organisatie te benutten en te ondersteunen. Wij helpen je graag stap voor stap bij de uitbouw van een talentgericht loopbaanbeleid:

 • We plannen een intakegesprek om het huidige beleid te bekijken.
 • We werken samen een beleid uit van A tot Z. Daaronder horen ook een aantal verschillende tools of een training:
  • persoonlijke ontwikkelplannen;
  • leidraden voor een loopbaangesprek;
  • een training rond gespreksvaardigheden;
  • ...
 • We helpen je bij de implementatie van het beleid en voorzien eventueel coaching tijdens de 1ste gesprekken.
 • We evalueren het verloop van het traject en zorgen voor een goede opvolging.

Meer info?

Als je vragen hebt rond loopbaanbegeleiding of als je geïnteresseerd bent in een vrijblijvende prijsofferte, kan je steeds contact opnemen via info@novare.be.