Aanpak
Onze aanpak van trainingen

Een leertraject is voor ons meer dan opleiding geven. Het uiteindelijke doel van een leertraject is dat medewerkers veranderen. Om deze gedragsverandering meer te kunnen garanderen, werken we ervaringsgericht, ontwikkelingsgericht en praktijkgericht.

We werken ervaringsgericht om de transfer van de training naar de werk- en leefomgeving van de deelnemers zo gemakkelijk mogelijk te maken. We vertrekken daarom vanuit de leefwereld van de deelnemers. Hierbij zetten we de deelnemers aan om ervaringen uit te wisselen en om te leren uit de ervaringen van anderen. 

We werken ontwikkelingsgericht door tijdens de opleiding veel feedback te geven (zowel over talenten als over valkuilen) en we laten de deelnemers ook feedback geven aan elkaar. Zo verhogen we de introspectie en krijgen de deelnemers de kans om te reflecteren over hun sterke punten en leerpunten. Indien mogelijk laten we hen deze ook noteren in een persoonlijk ontwikkelplan.

We werken praktijkgericht door veel aandacht te besteden aan het leerproces en te zorgen voor voldoende afwisseling in werkvormen en actieve oefeningen. Daarom bouwen de training op aan de hand van de leercyclus van Kolb en maken we in de laatste fase steeds de transfer naar de praktijk.


Onze aanpak van coaching

Training is één manier om de persoonlijke groei medewerkers te stimuleren, maar daarnaast zijn we ook gespecialiseerd in individuele coaching van medewerkers en leidinggevenden. We starten steeds met een gesprek met de coachee en zijn leidinggevende rond wat er momenteel goed loopt/misloopt op de werkvloer. Op basis daarvan brengen we dan de ontwikkelingsnoden van de coachee in kaart, die we vertalen naar ontwikkelingsdoelen.

Tijdens onze coachingsessies vinden we het erg belangrijk dat de coachee zelf tot inzicht komt. We gaan samen met de coachee op zoek naar waar het hem aan zelfsturing ontbreekt. Door kritische vragen te stellen, maken we overtuigingen bespreekbaar en reflecteren we samen met de coachee over hoe deze overtuigingen belemmerend werken. Vervolgens gaan we deze overtuigingen herkaderen.

We vatten de acties die voortvloeien uit de gesprekken samen in een ontwikkelplan. Dit ontwikkelplan gebruiken we voor verdere rapportering. Hiermee zorgen we ervoor dat er opvolging na het coachingstraject mogelijk blijft. Eventueel stellen we binnen de organisatie een interne coach aan die deze opvolging kan garanderen. Zo kan de coachee ook na het traject blijven groeien.


Onze aanpak van trajecten en tools

Naast het geven van training, zijn we ook gespecialiseerd in het begeleiden van HRD-trajecten van begin- tot eindpunt. Ons doel is om op die manier zowel individuen, als teams en organisaties te laten groeien. We vertrekken daarbij vanuit een vraag of behoefte vanuit de organisatie en we peilen ook naar wat er leeft op de werkvloer om van daaruit mogelijke acties te bepalen. Vervolgens stemmen we het verloop van het begeleidingstraject samen af zodat alle verwachtingen volledig worden ingelost. Vanzelfsprekend houden we in onze aanpak ook rekening met de cultuur van de organisatie en de opvattingen van de medewerkers. Geen enkele van onze uitgewerkte trajecten zijn hetzelfde, want maatwerk is waar wij garant voor staan.

Wanneer de aanpak is vastgelegd, starten we met de implementatie. Dit doen we zoveel mogelijk in co-creatie. In samenspraak met de medewerkers of sleutelfiguren gaan we dan eenvoudige en bruikbare tools uitwerken. Dergelijke werkwijze zorgt ervoor dat de tools sneller worden aanvaard en gebruikt, wat de ontwikkeling van de medewerkers, het team en de organisatie ten goede komt.

Om je gebruikservaring te verbeteren maken we gebruik van cookies. Door onze site te gebruiken ga je akkoord met deze cookies? Geen probleem!