Het leren van de toekomst


Terug naar het overzicht

online learning desk
14 Oct 2016

De manier waarop leren en ontwikkelen in organisaties wordt georganiseerd, evolueert stilaan mee met het digitale tijdperk. Ook bij Novare staan we steeds open voor vernieuwing en verandering om hierin mee te groeien. Maar hoe moeten wij onze aanpak en opleidingen afstemmen op ‘het leren van de toekomst’?

Om een antwoord te zoeken op deze vraag, verdiepten we ons in het boek ‘Bouwstenen voor High Impact Learning’ van Prof. Filip Dochy, KULeuven. In het boek worden 7 bouwstenen besproken in het kader van zijn nieuwe HILL-model, ofwel High Impact Learning that Lasts. Het gaat om een nieuwe visie op opleiding die beantwoordt aan de dynamische omgeving waarin bedrijven en organisaties zich vandaag bevinden.

Volgens Dochy moet de leeromgeving aan de volgende voorwaarden voldoen om leren te stimuleren en de transfer naar de praktijk te vergroten:

  1. Opleidingen dienen te vertrekken vanuit een ‘sense of urgency’ ofwel een ervaren probleem of uitdaging die de deelnemer ervaart.
  2. Zelfmanagement en learner agency: de deelnemer bepaalt zelf in steeds grotere mate wat hij leert en hoe.
  3. Coöperatie, interactie en coaching: leren vindt steeds meer plaats in een netwerk van sociale interacties, in samenwerking met leidinggevenden, collega’s, klanten.
  4. Opleidingen dienen zoveel mogelijk te variëren, hier hybride leren genoemd, met een combinatie van face-to-face en online leerervaringen.
  5. Deelnemers leren kennis beter toepassen in actie en via kennisdeling.
  6. Zowel trainer als deelnemer dienen zich flexibel op te stellen zodat het leren flexibel georganiseerd kan worden.
  7. Assessment as learning: leren en evaluatie moeten door elkaar heen lopen zodat de deelnemer inzicht krijgt in en invloed uitoefent op zijn eigen leerproces.

Het boek leert ons dat we zeker op de goede weg zijn om aan de opleidingsnoden van organisaties te kunnen blijven beantwoorden, maar dat we ook moeten blijven inzetten op vernieuwing, flexibiliteit en hybride leren. Wie weet volg jij binnenkort wel onze eerste online training? :)