De wet werkbaar en wendbaar werk


Terug naar het overzicht

06 Mar 2017

Het is een feit: de wet Peeters, ofwel de wet rond wendbaar en werkbaar werk, is goedgekeurd en grotendeels retroactief van kracht vanaf 1 februari 2017. Er werd al veel over geschreven, maar wie heeft nog het overzicht over wat deze wet precies zal teweeg brengen? We maken daarom even een korte samenvatting.

Het wetsontwerp bestaat uit twee delen:

  1. Een algemeen gedeelte, de sokkel genoemd, met maatregelen die onmiddellijk van toepassing zijn op de bedrijven;
  2. Een keuzemenu, een reeks van maatregelen die enkel kunnen geactiveerd worden door de sectoren zelf.

Dit laatste punt impliceert meteen een zeer belangrijke kanttekening, namelijk dat het wetsontwerp een groot kader aan mogelijkheden biedt, maar dat het aan elke sector zelf is om te bepalen hoe ze de flexibiliteit en werkbaarheid zullen invullen


Indien je meer wil weten over de inhoud van elke maatregel kan je terecht op: http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=45370.

Wij zien een aantal belangrijke positieve punten in dit wetsontwerp. Ten eerste omdat het mede een pleidooi is voor meer vorming. De huidige interprofessionele doestelling om 1,9 % van de totale loonmassa aan opleiding te besteden, zal omgezet worden naar gemiddeld 5 opleidingsdagen per voltijds equivalent per jaar. Net als wij wil men dus investeren in de persoonlijke groei van werknemers.

Ten tweede geloven we erin dat de sectorale partners het keuzemenu sterk kunnen en zullen benutten om te investeren in werkbaarheid en ten voordele van de werknemer. Elke sector heeft zijn eigen specifieke noden op het vlak van flexibiliteit en wendbaarheid, dus is het een goede zaak dat zij zelf kunnen bepalen hoe ze dit wetsontwerp invullen. Een simpel voorbeeld, in de groensector en de bouwsector is er meer nood aan een flexibele arbeidsduur omdat er minder werk is bij slecht weer. Zij kunnen nu zelf een optimale mix aan flexibiliteitsmaatregelen bepalen.

Tot slot geloven we vooral in de kracht van verandering. We kennen voortdurend vooruitgang en moeten dagelijks blijven groeien en evolueren. Hierdoor wordt flexibiliteit alleen maar belangrijker, ook op de arbeidsmarkt en inzake werk moet er dus flexibiliteit mogelijk zijn. Of zoals Obama ons leerde: ‘You can’t win the future with a government of the past.’

Om je gebruikservaring te verbeteren maken we gebruik van cookies. Door onze site te gebruiken ga je akkoord met deze cookies? Geen probleem!